Kdo je coach in kaj je coaching?

Čeprav se učitelj, coach, mentor in svetovalec sliši podobno in si delijo nekaj ključnih karakteristik in veščin, so pravzaprav kar različni.

Največ ovir za dosego uspeha in pravega potenciala ne izvira iz okolja, ampak iz notranjosti.

Kdo je coach?

Coach je oseba, ki dela s strankami in z njimi razvija veščine, ki jim pomagajo k napredku in k kvalitetnejšemu življenju. Glavni odgovornosti coacha sta motivacija in spodbujanje stranke k iskanju odgovorov, ki ležijo v njeni resnici.

Coache lahko najdemo na različnih življenjskih področjih. Lahko se specializirajo za razmerja, starševstvo, podjetništvo, religijo, šport, prehrano, življenje ali zdravje. Skozi pogovor coach vodi svojo stranko k kvalitetnemu zastavljanju ciljev, k iskanju najboljše poti do uspeha na določenem področju in k razkritju notranjega potenciala.

Vsak coach si najde svoj način dela, ki učinkuje pri njegovih strankah. Na primer health coach se fokusira na posameznikovo zdravje in dobro počutje. Moj način dela, kot health coachinje za ženske, je pristop do življenjskega stila z vidika ženskega menstrualnega cikla.

Naloga coacha je pomagati strankam, da ostanejo na svoji začrtani poti, da se izogibajo za njih tveganim situacijam in da ostajajo pozitivno naravnane. Podjetja pogosto najemajo health coache, da bi zaposlenim pomagali izboljšati zdrave navade.

Kaj je coaching?

Povedano preprosto, coaching je proces usmerjen v izboljšanje izvedbe oz. življenjskega stila. Coaching se fokusira na ”tukaj in zdaj”, ne toliko na preteklost ali prihodnost.

Coaching je tradicionalno povezan s športom. V zadnjih letih pa je coaching postal del katerega koli področja si zamislimo. Ostaja več modelov coachinga, a nikdar se coach ne poistoveti s specialistom na določenem področju. Namreč, coach ni specialist, je neke vrste spodbujevalec učenja. Med učiti nekoga in pomagati se mu učiti je velika razlika! Pri coachingu se gre za pomagati se učiti. Coaching tako zajema:

 • pomoč stranki do spremembe, ki si jo želi, in pomoč pri usmerjanju do cilja
 • podpora stranke na vsakem nivoju, medtem, ko postaja oseba, kakršna si želi postati
 • grajenje zavedanja, motivacijo in spodbujanje zavedanja

Dober coach verjame, da ima posameznik vedno odgovore na njegova vprašanja v sebi, a razume, da posameznik potrebuje pomoč, da te odgovore najde. Coaching temelji na 4 principih:

 • V vsakem človeku je moč, da doseže svoj cilj.
 • Človek izvede vsa dejanja s pozitivnim namenom.
 • Ljudje se neprestano spreminjamo, to je neizbežno.
 • Človek vedno išče najboljšo izbiro iz izkušenj, ki so mu bile dane.

Glavna veščina coacha mora biti znati spraševati prava vprašanja – da se stranka prične zavedati in posledično lahko prične delati na svojih resničnih težavah.

Obstajajo štirje koraki učenja, ki jih coach mora prepoznati.

 1. Nezavestno neznanje
  Ne veste, kaj ne veste glede nečesa.
  Primer: Oseba ne ve, kaj so mikrohranila. Ni še slišala za njih, zato še ne ve, da obstajajo.
 2. Zavestno neznanje
  Zavedate se, da ne veste glede nečesa.
  Primer: Oseba ve, da ostajajo mikrohranila, a ne ve katera so in zakaj so uporabna.
 3. Zavestno znanje
  Učite se o nečem, a še vam ne pride naravno.
  Primer: Oseba se uči o mikrohranilih, ve kaj so, kako delujejo in zakaj ji pomagajo, a znanje še vedno velikokrat pozabi uporabiti.
 4. Nezavestno znanje
  Naučili ste se o nečem tako, da se vam je vtisnilio v dolgoročen spomin.
  Primer: Oseba pozna makrohranila in znanje brez razmišljanja upošteva pri prehrani. Avtomatično, samoumnevno.

Coach mora prepoznati, na katerem koraku se stranka nahaja in tako prilagoditi načrt coachinga za naprej.

Kot sem omenila v uvodu, obstaja razlika med učiteljem, coachom, mentorjem in svetovalcem. Učenje in trening zahtevata specialista (učitelja), ki nam predaja znanje.

Coaching zajema prepričanje, da so odgovori že v osebi.

Mentorstvo je podobno coachingu, a s to razliko, da tukaj mentor vodi osebo skozi proces učenja hitreje, kot bi to obšel sam. Po navadi se mentorstvo osredotoča na prihodnost, na primer v podjetništvu, coaching pa bolj na ”tukaj in zdaj”.

In nenazadnje, svetovanje. Svetovanje se osredotoča na vodenje in učenje stranke na način svetovanja – stranki povemo, kaj je potrebno narediti za dosego določenega cilja.

Izraz coaching ima veliko različnih pomenov, odvisno od področja, v katerem smo. A vedno je nekaj skupnega, in to je pomoč posameznikom prepoznati njihovo notranjo moč, s katero so sami zmožni rešiti določen problem.

Ni pomembno, ali je coaching uporabljen v športu, življenju, podjetništvu ali v zdravju; dober coach verjame, da vsakdo nosi odgovore na svoja vprašanja v sebi. Potrebuje le malo usmeritve.

SAMOSTALNIK
Coach je nekdo, ki da ljudem individualen trening na določenem področju, še posebej kot priprava na nekaj večjega.

GLAGOL
Ko nekdo coacha osebo ali skupino, jim pomaga opostati najboljša verzija sebe na določenem področju.